شما می توانید با کلیک بر روی نام هر واحد تولیدی توضیحات تکمیلی آن را به همراه لینک شماره تماس ، جهت خرید مصالح سنگی مشاهده نمایید

 واحد های تولیدی شن و ماسه شهرستان تفت

 اسامی واحد های تولیدی بر اساس طرح رتبه بندی در تاریخ 1402/06/31 اعلام گردیده خواهد شد

مساح تفت
عمران کوهستان تفت
همیاری شهرداری یزد
کوهی مهدیه
کوهی بنیاد بتن یزد