کارگروه علمی انجمن شن و ماسه استان یزد

با توجه به تهیه چشم انداز و تدوین سند جامع انجمن شن و ماسه استان یزد ، این انجمن در نظر دارد جهت مشارکت عموم افراد صاحب نظر ، با تجربه و مهندسان  شاغل در صنعت معادن ، مصالح سنگی و دانشجویان رشته های مهندسی معادن و عمران ، به صورت افتخاری دعوت بعمل آورد .بدیهی است برای هر فرد یک کارت عضویت کارگروه علمی صادر گردیده خواهد شد و در جلسات کارگروه از افراد صاحب نظر بهره برده خواهد شد ، سند جامع در سه مرحله تدوین گردیده خواهد شد که فعل حال توسط متخصصان انجمن و تعدادی از مهندسان مجرب مرحله اول آن و فاز بندی موضوعات سند جامع پایه گذاری شده است ، در مرحله دوم ، تحقیقات و بررسی وضع موجود مصالح سنگی استان در جلسات متعدد پیگیری می گردد و در مرحله سوم (مرحله نهایی) با ارائه راه حل ها، چشم انداز سنگدانه و سند جامع آن نهایی گردیده خواهد شد .

افراد علاقه مند می توانند جهت حضور در کارگروه علمی فرم زیر را تکمیل نموده و در برنامه فوق مشارکت داشته باشند .پس از بررسی رزومه ارسال شده ، از طرف انجمن با متقاضیان محترم جهت هماهنگی های لازم تماس گرفته خواهد شد .

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.