​انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد تعداد  15 منطقه را در سطح استان یزد پوشش می دهد، که تعداد  64 واحد تولید سنگدانه، عضو حقوقی این انجمن می باشند . در ادامه می توانید اسامی کلیه واحد های تولیدی شن و ماسه استان یزد را  بر اساس هر شهرستان و منطقه به صورت تفکیک شده مشاهده نمایید .با کلیک بر روی نام هرکدام از واحد های تولیدی مشخصات تکمیلی آن واحد قابل مشاهده خواهد بود .

شهرستان یزد

شهرستان مهریز

شهرستان میبد

شهرستان اردکان

شهرستان بهاباد

شهرستان بافق

شهرستان هرات و مروست

شهرستان تفت

شهرستان ابرکوه