واحد های تولیدی منطقه کوه کاسه شهرستان یزد

شما می توانید با کلیک بر روی نام هر واحد تولیدی توضیحات تکمیلی آن را به همراه لینک شماره تماس ، جهت خرید مصالح سنگی مشاهده نمایید

 اسامی واحد های تولیدی بر اساس طرح رتبه بندی در تاریخ 1402/06/31 اعلام گردیده خواهد شد

امیری
عمران شهرداری
رجبی (مدبر)
برادران خبیری
شن و ماسه عباسعلی یاوری
محمد علی دهقان
بتن گستر
وارسی بتن
شاهد امین
کمال الدین دهقانی
صدف کویر