شما می توانید با کلیک بر روی نام هر واحد تولیدی توضیحات تکمیلی آن را به همراه لینک شماره تماس ، جهت خرید مصالح سنگی مشاهده نمایید

 واحد های تولیدی منطقه کنارگذر شهرستان یزد

 اسامی واحد های تولیدی بر اساس طرح رتبه بندی در تاریخ 1402/06/31 اعلام گردیده خواهد شد

موحدین آسفالت
عمران یزد
آخوندی زاگرس
بنیاد بتن یزد
شن و ماسه امین
شن و ماسه آراد تجارت